ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ТРЪБНИ, МЕТАЛНИ И ТЕЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ

КРАМЕКС ООД

Фирма „КРАМЕКС” ООД е създадена през 1999 г., с предмет на дейност производство на метални конструкции, тръбни и телени изделия.
Списъкът на продукцията включва, както стоки за бита, така и конструкции за презентиране на фирмени продукти.
Изпълняват се индивидуални конструкции, по изисквания на клиента. Фирмата извършва прахово-полимерно боядисване.