Простори за дрехи

 • СХ 1
 • СХ 2
 • СВ 1
 • СВ 2

Цветарници

 • Ц-5
 • Ц-9
 • Ц-12
 • Ц-15

Рекламни стелажи

 • РС 01
 • РС 02

Багажни колички

 • БКГ
 • БКМ

Нашите продукти

Списъкът на продукцията включва, както стоки за бита, така и конструкции за презентиране на фирмени продукти. Изпълняват се индивидуални конструкции, по изисквания на клиента.

Ремаркета

 • СМР-035
 • СМР-035А

Машини за плодове

 • ГМ1
 • ГМ2
 • Ябълкорезачка
 • ПРС1

Гладачна маса / стълба

 • Гладачна маса